ติดต่อเทศบาล


ติดต่อหน่วยงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ

สำนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ
เลขที่ 99/11 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
โทร. 
055-479726
โทรสาร. 0-547-9727

E-mail : thungyang_go@hotmail.co.th
Website : http:// www.phrasadet.go.th
Facebook : ทต.พระเสด็จ อ.ลับแล

 

26/10/2016

1337

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล