รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

► ประจำเดือนมกราคม 2564

► ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

► ประจำเดือนมีนาคม 2564

► ประจำเดือนเมษายน 2564

► ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

► ประจำเดือนมิถุนายน 2564

 

 

 

26/10/2016

140

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล